Behandeling

Na de intake en eerste gesprek wordt de afgesproken behandeling uitgevoerd. In het begin van de behandeling vinden de gesprekken kort op elkaar plaats. Na ongeveer 4 keer wordt de frequentie lager. Gedurende de behandeling blijven we evalueren of u uw gewenste doelen bereikt. Zonodig wordt de behandelstrategie bijgesteld.

Kenmerken van behandelingen bij psychologiepraktijk Vathorst:

Psychologiepraktijk Vathorst werkt volgens de richtlijnen van NIP en LVVP. In de eerstelijnspsychologie streven we ernaar dat onze behandelingen worden gekenmerkt door:

  • Laagdrempeligheid: we streven naar goede bereikbaarheid en snelle hulp
  • Generalistisch werken: we bieden voor een breed scala aan klachten hulp
  • Kortdurend: we werken kortdurend waar dat mogelijk is*
  • Klachtgericht: we streven naar een behandeling die zich in de eerste plaats richt op vermindering van de klachten die u ondervindt
  • Professioneel: we werken volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen (NIP en LVE)

* Kortdurend wil zeggen zo kort als mogelijk en niet langer dan nodig. In de praktijk betekent dat meestal 5 tot 15 sessies. Wanneer de behandeling langer lijkt te gaan duren omdat de klachten ernstiger van aard zijn, verwijzen we u doorgaans door naar een andere instantie in de “tweede lijn” (bijvoorbeeld een GGZ-instelling of psychiatrische afdeling van een ziekenhuis).