Beschikbaarheid & bereikbaarheid

Er is een telefonisch spreekuur en buiten kantoortijden kan er bij spoed gebeld worden met: 06 -41 32 56 00.

Tijdens vakanties zal het nummer van de waarnemer op het bandje van het praktijknummer ingesproken staan. Dit nummer is te bereiken op 033 – 455 99 55.

In principe is het de bedoeling om contact op te nemen met de eigen behandelend psycholoog als u in behandeling bent.