Geestelijke gezondheidszorg in 2020

Vanaf 2014 is de eerstelijns-psychologische zorg onderdeel van de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat de Basis GGZ bedoeld is voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Na de diagnostiekfase bespreekt de psycholoog of uw klachten behandeld kunnen worden middels één van de zorgproducten binnen de Basis GGZ, te weten: product Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Het totaal aantal consulten varieert hierbij van vijf tot circa 12 consulten per zorgproduct, afhankelijk van de ernst van uw klachten.

Gedurende het behandeltraject wordt het beloop van uw klachten gevolgd, door afname van vragenlijsten. Constateert de psycholoog in de diagnostiekfase dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt worden, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts (dit wordt een transitietraject genoemd).

Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of het wijkteam.