Kwalificaties

Psychologiepraktijk Vathorst heeft de volgende kwalificaties en registraties:

  • Lid van samenwerkingsverband van eerstelijnspsychologen en GZ-psychologen, Psyzorg Eemland
  • Lid van LVVP Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
  • In het eerste halfjaar van 2015 heeft psychologiepraktijk Vathorst de kwaliteitsvisitatie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten met een positief resultaat doorlopen. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor LVVP  leden is 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure ‘kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. Dit keurmerk is geldig tot en met 4 juni 2020 en geeft recht op het gebruik van het kwaliteitslogo LVVP Gevisiteerd.
  • Het keurmerk Basis GGZ. Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliĆ«ntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Vathorst_GEZondlogos