Tarieven

De praktijk heeft in 2020 contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Dit betekent dat de zorg vergoed kan worden vanuit uw basisverzekering (Basis GGZ). Voor declaratie bij de verzekeraar is een verwijsbriefje nodig van uw huisarts of medisch specialist. Geestelijke gezondheidszorg valt onder het verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar (in 2020).

Het eigen risico geldt in principe voor alle vormen van zorg uit de basisverzekering, met uitzondering van zorg van de huisarts, verloskundige en kraamzorg. Het eigen risico geldt per persoon. Kosten die vallen onder uw aanvullende verzekering (zoals tandartskosten) worden niet meegerekend in het eigen risico.