Kosten

Voor vergoeding van de kosten door uw verzekeraar, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Hierop moet vermeld staan dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft. Vanuit uw basisverzekering heeft u dan recht op vergoeding de psychologische hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen (zoals voorheen bij eerstelijnspsychologie), maar de kosten vallen wel onder het eigen risico in de zorg (€ 385 euro in 2020).

Bij zowel de zorgproducten Kort, Middel, Intensief als Chronisch wordt het gehele eigen risico aangesproken. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico in de zorg. Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks tussen zorgverlener en verzekeraar geregeld.

NB: houdt er rekening mee dat ook de diagnostiekfase verrekend wordt met uw eigen risico, als in de eerste twee consulten mocht blijken dat andere zorg geïndiceerd is.

Valt uw klacht of probleem niet in de categorie van problemen die binnen de Basis GGZ vallen, dan kunt u er ook voor kiezen om de kosten particulier te betalen.