Informatie voor verwijzers

Sinds 2014 vormen de eerstelijnszorg en een deel van de tweedelijn samen de Generalistische Basis GGZ. Dit zorgt voor een aantal wijzigingen:

Verwijsbrief Basis GGZ

De verwijzer kan de patiënt aanmelden via www.zorgdomein.nl. Het werkt makkelijk en snel.

De volgende gegevens zijn nodig op een verwijsbrief voor de Basis GGZ:

  • de gegevens van de cliënt,
  • de vermelding dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft,
  • dat sprake is van (het vermoeden van) een DSM-stoornis,
  • uw eigen gegevens, inclusief uw AGB-code

Wachttijd

De wachttijd voor nieuwe cliënten bedraagt momenteel circa 6/7 weken (update maart 2019). Bij een reguliere aanmelding kan uw cliënt zelf contact opnemen met de praktijk. Voor spoedbeoordeling binnen één week, kunt u – of uw assistent – telefonisch contact opnemen.

Contact / Overleg

De verwijzer zal na aankomst van de cliënt een korte melding ontvangen dat deze is aangekomen (in behandeling is) en tevens zal na afsluiting van het traject een afsluitbrief worden gestuurd via zorgmail. Uiteraard zullen wij dit alleen versturen als de toestemming is van de cliënt om deze informatie te verstrekken.

Telefoon: 06 – 41 32 56 00
Mail: b.wachters@praktijkvathorst.nl
De praktijk heeft tevens een Zorgmailadres, voor intercollegiaal e-mailverkeer.

Correspondentieadres

Mw. B. E. Wachters, Eerstelijnspsycholoog NIP
Psychologiepraktijk Vathorst, t.a.v. mevr. B.E. Wachters, praktijkhouder
Wervershoofstraat 367
3826 EM Amersfoort