Psychologiepraktijk Vathorst

Problemen (verzekerd)

Welke problemen of stoornissen worden vanuit de basisverzekering vergoed? 

Hieronder vindt u een lijst met voorbeelden van problemen die binnen de verzekering vallen. Als u last heeft van één of meerdere van dit soort problemen kunt u zich aanmelden voor eerstelijnshulp bij psychologiepraktijk Vathorst.

Voorbeelden van problemen (verzekerd):

Angstklachten:

Paniekklachten terugkerende, onverwachte angstaanvallen waarbij een paniekaanval een golf is van intense angst die heel plotseling kan ontstaan en binnen enkele minuten een piek bereikt soms ook in combinatie met hyperventilatie/ hoge ademhaling. Soms voelt men de angst om gek te worden, de controle te verliezen of dood te gaan. Ook kun je het gevoel krijgen los van jezelf te staan

Emetofobie (overgeefangst). Je eerste ervaring met overgeven, van jezelf of bij een ander, kan spontaan een paniekaanval tot gevolg hebben. Je bent daar extra gevoelig voor als je een periode van spanning, roofbouw of slecht slapen achter de rug hebt. Als je situaties gaat vermijden, omdat je denkt dat het je weer overkomt dan heb je hier last van.

Sociale angststoornis, (sociale fobie, bijv. om te gaan blozen/ zweten of trillen)

Gegeneraliseerde angststoornis (GAS), angst om te piekeren, waarbij een persoon zich (onterecht) veel te veel zorgen maakt en veel spanning/nervositeit ervaart. Dat zorgt voor slaapproblemen en gevoel van controleverlies omdat het steeds meer moeite kost om de zorgen onder controle te houden.

Obsessieve-compulsieve stoornis last van dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Met de dwanghandelingen wil de persoon vaak gevaarlijke situaties voorkomen zoals ziekte, brand, inbraak en is vaak obsessief bezig met risico’s. De dwanggedachten zijn overheersend en sterk overdreven. Dwanggedachten zijn heel angstig, het is alsof de gedachten je opgedrongen worden al besef je dat de gedachten van jezelf zijn. Het is onmogelijk de gedachten van je af te zetten. Vaak zijn de dwanggedachten gekoppeld aan dwanghandelingen zoals tellen, aanraken, schoonmaken, controleren, handen wassen. Soorten vormen: smetvrees, symmetriedwang, skinpicking, trichotillomanie, hoarding/ verzamelstoornis of body dysmorphic disorder waarbij ontevredenheid over uiterlijk doorslaat in obsessie.

Trauma (PTSS) Kenmerkend aan een posttraumatische stressstoornis is dat traumatische ervaringen ongewild, op diverse manieren of momenten, weer worden opgeroepen. Dit gaat gepaard met intense angst of paniek, het trauma wordt als het ware opnieuw beleefd. Daarom zal iemand met PTSS de gevoelens, gedachten en/of situaties die herbelevingen kunnen oproepen proberen te vermijden.

Depressieve klachten
Bijvoorbeeld geen zin meer hebben in de dagelijkse dingen, futloosheid, moedeloosheid, het niet meer zien zitten, veel huilen of juist een ‘verdoofd’ gevoel, snel geïrriteerd zijn, slecht slapen, piekeren, schuldgevoelens, sombere gedachtes en aankomen of afvallen in gewicht.

Bipolaire stoornissen
Bij een bipolaire stoornis raakt gedurende een langere periode uw stemming verstoord. Depressieve (zie beschrijving onder depressieve stoornissen) of hypomanische episodes wisselen elkaar af. Een manische episode is een periode van minstens een week, waarin sprake is van een zeer opgewekte stemming, het overlopen van energie en weinig slaap nodig hebben. Vaak wordt in een manie het eigen kunnen overschat en grenzeloos/ontremd omgegaan met toekomstplannen, geld of seks. Een hypomanie lijkt op een manische episode, maar is minder ernstig.

Lichamelijke en verwante klachten

Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
Er is sprake van een somatisch-symptoomstoornis wanneer een of meerdere lichamelijke symptomen waar lijden mee gepaard gaat samengaan met afwijkende gedachten, gevoelens en gedragingen in reactie op deze symptomen.

Ziekte angst  persoon maakt zich voortdurend en overmatig zorgen dat hij/zij een ernstige ziekte heeft of kan krijgen en angst heeft om dood te gaan. Uit ongerustheid over de eigen gezondheidstoestand kan excessief zorg gezocht worden of juist zorg (zoals doktersafspraken) vermeden worden. De persoon maakt echter een onjuiste interpretatie van de lichamelijke tekenen die voor hem wijzen op een lichamelijke ziekte. In principe zijn er geen of nauwelijks lichamelijke klachten.

Somatisch onvoldoende verklaarde klachten lichamelijke klachten die langer dan zes maanden duren en waarvoor geen medische verklaring te vinden is. Er is geen duidelijke oorzaak te vinden en u zal met de klachten moeten leren leven.  Er zijn situaties waarbij er wél een ziekte of lichamelijke afwijking wordt gevonden, maar de klachten om een onverklaarbare reden langer aanhouden dan van de aandoening wordt verwacht.

NAH: niet aangeboren hersenletsel

Eetstoornissen: psychische aandoening die wordt gekenmerkt door verstoord eetgedrag. Sommige mensen met een eetstoornis eten te weinig, anderen juist teveel en weer anderen wisselen perioden van eetbuien af met perioden van (streng) lijnen. Afhankelijk van de ernst van de stoornis kunnen wij behandeling bieden in de basisGGZ.

Binge eating disorder is er sprake van eetbuien waarbij je in korte tijd een grote hoeveelheid voedsel eet. Je proeft eigenlijk niet wat je eet en geniet er ook niet van, maar stoppen lukt niet.

Boulimia nervosa is een eetstoornis waarbij je terugkerende eetbuien hebt. Uit angst om aan te komen probeer je dit eten weer te compenseren. Dit doe je door te braken, periodes helemaal niets te eten, laxeermiddelen te slikken of veel te gaan sporten.

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit). ADHD leidt tot levenslange problemen met aandacht of concentratie, moeite met organiseren, hyperactief of overbeweeglijk zijn en impulsiviteit

Verslaving (lichte vorm) en/ of hardnekkige gedragspatronen : aan stoffen (alcohol en drugs), maar ook op gewoontes /gedrag waar mensen geen weerstand aan kunnen bieden waaronder gokverslaving, seksverslaving en internetverslaving/ gamen.

Persoonlijkheidsproblematiek

Mensen met persoonlijkheidsproblematiek lopen door hoe zij omgaan met zichzelf en anderen gedurende langere tijd vast op verschillende levensgebieden (werk, opleiding, relaties, vriendschappen etc.). Dit veroorzaakt hinder voor henzelf en hun dierbaren. Persoonlijkheidsproblematiek kan in ernst verschillen. Afhankelijk van de ernst van de problematiek kunnen we na onderzoek aangeven of we de behandeling binnen de basisGGZ kunnen doen of dat het toch verstandig is om door te verwijzen naar de spec.GGZ.

  • iemand met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis heeft een extreme behoefte om verzorgd te worden. De persoon heeft weinig zelfvertrouwen en bijzonder veel behoefte aan bevestiging en goedkeuring van anderen. Dit leidt tot zeer afhankelijk en soms onderdanig gedrag, ‘claimen’ en verlatingsangst.
  • een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis wordt gekarakteriseerd door onder meer ordelijkheid, vasthoudendheid, onbuigzaamheid en besluiteloosheid. Een diepgaand patroon van perfectionisme en inflexibiliteit staat centraal, waarbij veel tijd en energie verloren gaat waardoor het moeilijk is om projecten af te ronden.
  • Als je een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis hebt, ben je geremd, heb je het gevoel tekort te schieten (schaamte hiervoor) en ben je overgevoelig voor een negatief oordeel. Je hebt behoefte aan sociaal contact maar uit angst voor afwijzing ga je het uit de weg.
  • iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis ervaart veel instabiliteit in zijn of haar leven. Oftewel er is sprake van een emotieregulatiestoornis. Abrupte veranderingen in gevoelens, stemmingen, relaties, zelfbeeld en gedrag zijn kenmerkend voor deze psychische aandoening. Deze persoon heeft veel moeite met zichzelf en anderen begrijpen, kent woede-uitbarstingen, impulsief gedrag (verslaving) en heeft moeite met het stellen van grenzen en het herkennen van/rekening houden met grenzen van anderen. Soms is er tevens sprake van zelfbeschadigend gedrag, suïcidaliteit of dissociatie (waarbij tijdelijk een toestand van verminderd bewustzijn is).
  • Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is geneigd constant naar applaus op zoek te gaan. Deze persoon voelt zichzelf erg belangrijk en is steeds op zoek naar bewondering van anderen. Daarbij kan hij/zij zich boven de ander stellen terwijl deze persoon diep van binnen erg onzeker is. Om deze reden is er gevoeligheid voor kritiek en ontstaan er vaak problemen in intieme relaties en/of in werksituaties.
  • Theatrale persoonlijkheidsstoornis
    De theatrale persoonlijkheidsstoornis wordt getypeerd door overdreven behoefte om in het middelpunt van de belangstelling te staan wat gepaard kan gaan met overdreven enthousiast, extravert, en flirterig gedrag en emotionaliteit. Als anderen onvoldoende aandacht hieraan geven, kan onzekerheid, boosheid en somberheid het gevolg zijn. Emoties worden vaak intens, maar vluchtig beleefd en ook relaties worden als intiemer ervaren dan deze werkelijk zijn.

Naast behandeling en begeleidingsmogelijkheden zijn er beperkte onderzoeksmogelijkheden voor persoonlijkheidsproblematiek, ADHD en ASS. Daarbij zal door middel van vragenlijsten gekeken worden waar de cliënt naar toe verwezen kan worden om op de juiste plek de meest passende hulp te krijgen. Daarbij kan vervolgens door verwijzing naar de SGGZ ook een psychiater geconsulteerd worden voor medicatie. Bij milde vormen van bovenstaande problematiek kan psychoeducatie gegeven worden in de basisGGZ bij onze praktijk.