Psychologiepraktijk Vathorst

Particuliere tarieven 2023

Particuliere tarieven 2023

Voor het  jaar 2023 hebben wij met de meeste zorgverzekeraars een contract. Dat betekent dat wij rechtstreeks bij de verzekeraar zullen declareren conform de met deze zorgverzekeraars afgesproken tarieven.

We hebben echter geen contract met Zorg en Zekerheid, Eno en Caresq Aevitae.

Als u verzekerd bent bij één van deze zorgverzekeraars en wij uw zorgverlener zijn, zullen wij u maandelijks een factuur sturen voor onze werkzaamheden. U dient de factuur zelf aan ons te betalen. de factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar zult u een deel van het gefactureerde bedrag vergoed krijgen. Als u wilt weten welk deel u vergoed krijgt, adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wanneer u bij ons onder behandeling bent voor niet-verzekerde zorg, hanteren wij de onderstaande tarieven (particuliere tarieven). Dit zijn dus de tarieven die u zelf moet betalen. (per september 2022 aangepaste tarieven!)

  • Individueel consult:                      105 euro         (45 minuten contacttijd)
  • Consult relatietherapie :               105 euro         (45 minuten contacttijd)
  • Dubbel consult relatietherapie :  210 euro       (90 minuten contacttijd)
 
Voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming cliënt) aan derden (bedrijfsarts of UWV etc.) geldt in 2022 een maximum tarief van de NZA van 98,85 euro.

Mocht u uw afspraak willen verzetten, dan verzoeken wij u dit meer dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak te doen. Bij afzeggingen korter dan 24 uur van tevoren, zal een half consult (52,50 euro) in rekening worden gebracht conform de bovenstaande tarieven.

Indien u positief bent getest op COVID, in quarantaine zit of verkoudheidsklachten heeft, kan de afspraak via beeldbellen doorgaan en is afzeggen/verplaatsen niet nodig.