Psychologiepraktijk Vathorst

Particuliere tarieven 2022

Particuliere tarieven 2022

Voor het  jaar 2022 hebben wij met de meeste verzekeraars een contract. Dat betekent dat wij rechtstreeks bij de verzekeraar zullen declareren conform de met deze verzekeraars afgesproken tarieven.

We hebben echter geen contract met Zorg en Zekerheid, Eno en Caresq Aevitae.

Als u verzekerd bent bij één van deze verzekeraars en wij uw zorgverlener zijn, zullen wij u maandelijks een factuur sturen voor onze werkzaamheden, die u zelf moet betalen. U kunt deze vervolgens indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van de verzekeraar zult u een deel van het gefactureerde bedrag vergoed krijgen. Als u wilt weten welk deel u vergoed krijgt, adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeraar.

Wanneer u bij ons onder behandeling bent voor niet-verzekerde zorg, hanteren wij de onderstaande tarieven (particuliere tarieven). Dit zijn dus de tarieven die u zelf moet betalen.

  • Individueel consult:                      95 euro         (45 minuten contacttijd)
  • Consult relatietherapie :               95 euro         (45 minuten contacttijd)
  • Dubbel consult relatietherapie :  190 euro       (90 minuten contacttijd)

Wij sturen u maandelijks een factuur met het verzoek om deze binnen 30 dagen te betalen.

Mocht u uw afspraak willen verzetten, dan verzoeken wij u dit meer dan 24 uur van tevoren te doen. Bij afzeggingen korter dan 24 uur van tevoren, zal een volledig consult in rekening wordt gebracht conform de bovenstaande tarieven.

Indien u positief bent getest op COVID of verkoudheidsklachten heeft, kan de afspraak via beeldbellen doorgaan en is afzeggen/verplaatsen niet nodig.