Doelgroep

Doelgroep:

Volwassenen vanaf 18 jaar en ouder

En volgens de Landelijke samenwerkingsafspraken  tussen huisarts, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ.

  • psychische problematiek met een (vermoeden van een) DSM-classificatie met:
    • matig tot ernstige lijdensdruk en disfunctioneren OF;
    • (somatische) comorbiditeit en/of problemen in persoonlijk of psychosociaal functioneren die NIET met de behandeling van de hoofddiagnose interfereren OF;
    • een zekere mate van gevaarsrisico, maar er zijn beschermende factoren aanwezig: adequate coping, werk of structurele daginvulling en dagelijks steunsysteem;
  • uitblijven van verbetering bij de behandeling in de huisartsenvoorziening (indicatief na twee maanden);
  • stoornis in het gebruik van middelen met weinig disfunctioneren en lijdensdruk en/of gestart op jonge leeftijd;
  • stabiele chronische problematiek waarbij sprake is van een hoger risico op terugval (bijvoorbeeld depressie of angststoornis in combinatie met persoonlijkheidsstoornissen).

Onze werkwijze is generalistisch, wat wil zeggen dat wordt gekeken naar welke behandelwijze het beste aansluit bij u als persoon, bij uw klachten en bij uw wensen. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met inzichten vanuit de wetenschap: wanneer een behandeling voor een bepaald probleem effectief is gebleken, zal deze methode bij voorkeur worden gebruikt. Bij ernstiger klachten, bijv. trekken van of daadwerkelijk sprake is van een persoonlijkheidsstoornis zal schematherapie ingezet worden. EMDR en imaginaire exposure is bij trauma effectief bewezen. De rest van de behandelmethoden is echt in samenspraak met u als persoon waarbij de beste optie zal worden gekozen.

Als ondersteuning bij het leveren van kwalitatief goede zorg maken we gebruik van standaarden. Voor meer informatie over welke methodiek bij voorkeur bij welke klacht gebruikt wordt, zie www.ggzstandaarden.nl.

Daarnaast is er specifiek voor angst en depressie de site: www.nedkad.nl

Behandelingen: Aanmelden kan via de huisarts of POH GGZ. Van belang is dat er sprake is van een DSM stoornis. De behandeling valt dan onder de verzekerde zorg en cliënten krijgen de bijdrage van het eigen risico als rekening. Cliënten wordt een kort, middel of lang traject aangeboden afhankelijk van de ernst van de stoornis. De behandeling richt zich op symptoombestrijding en op de aanpak van structurelere, karakterologische problemen mits de cliënt hiervoor open staat en afhankelijk van de hulpvraag.

Behandelmethoden die wij in onze praktijk toepassen zijn: EMDR, narratieve exposuretherapie (NET), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), cognitieve gedragstherapie, mindfulness, AcceptanceCommitmentTherapy (ACT), oplossingsgerichte therapie, ondersteunende/structurerende/inzichtgevende gesprekken en schematherapie. Zie verder bij behandelmethoden/ interventies!