Psychologiepraktijk Vathorst

Doelgroep

Doelgroep:

Volwassenen vanaf 18 jaar en ouder

Volgens de Landelijke samenwerkingsafspraken  tussen huisarts, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. 

  • psychische problematiek met een (vermoeden van een) DSM-classificatie met:
    • matig tot ernstige lijdensdruk en disfunctioneren OF;
    • (somatische) comorbiditeit en/of problemen in persoonlijk of psychosociaal functioneren die NIET met de behandeling van de hoofddiagnose interfereren OF;
    • een zekere mate van gevaarsrisico, maar er zijn beschermende factoren aanwezig: adequate coping, werk of structurele daginvulling en dagelijks steunsysteem;
  • uitblijven van verbetering bij de behandeling in de huisartsenvoorziening (indicatief na twee maanden);
  • stoornis in het gebruik van middelen met weinig disfunctioneren en lijdensdruk en/of gestart op jonge leeftijd;
  • stabiele chronische problematiek waarbij sprake is van een hoger risico op terugval (bijvoorbeeld depressie of angststoornis in combinatie met persoonlijkheidsstoornissen).

Onze werkwijze is generalistisch, wat wil zeggen dat wordt gekeken naar welke behandelwijze het beste aansluit bij u als persoon, bij uw klachten en bij uw wensen. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met inzichten vanuit de wetenschap: wanneer een behandeling voor een bepaald probleem effectief is gebleken, zal deze methode bij voorkeur worden gebruikt. Bij ernstiger klachten, bijv. trekken van of daadwerkelijk sprake is van een persoonlijkheidsstoornis zal schematherapie ingezet worden. EMDR en imaginaire exposure is bij trauma effectief bewezen. De rest van de behandelmethoden is echt in samenspraak met u als persoon waarbij de beste optie zal worden gekozen.

Verder is de behandeling kortdurend, dat wil zeggen zo kort als mogelijk en niet langer dan nodig, gemiddeld 12 gesprekken. Het gaat om klachtvermindering en eigen mogelijkheden (her)ontdekken zodat iemand weer kan functioneren. Of leren omgaan met beperkingen die er eventueel zijn.

Als ondersteuning bij het leveren van kwalitatief goede zorg maken we gebruik van standaarden. Voor meer informatie over welke methodiek bij voorkeur bij welke klacht gebruikt wordt, zie www.ggzstandaarden.nl.

Daarnaast is er specifiek voor angst en depressie de site: www.nedkad.nl