Psychologiepraktijk Vathorst

Tarieven

De praktijk heeft in 2022 contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Dit betekent dat de zorg vergoed kan worden vanuit uw basisverzekering (Basis GGZ). Voor declaratie bij de verzekeraar is een verwijsbriefje nodig van uw huisarts of medisch specialist. Geestelijke gezondheidszorg valt onder het verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar (in 2020).

Voor het  jaar 2022 hebben wij met de meeste verzekeraars een contract. We hebben echter geen contract met Zorg en Zekerheid, Eno en Caresq Aevitae.

Het eigen risico geldt in principe voor alle vormen van zorg uit de basisverzekering, met uitzondering van zorg van de huisarts, verloskundige en kraamzorg. Het eigen risico geldt per persoon. Kosten die vallen onder uw aanvullende verzekering (zoals tandartskosten) worden niet meegerekend in het eigen risico.

Bij het afzeggen van de afspraak binnen 24 uur wordt het consult met het particuliere tarief in rekening gebracht.
Indien positief getest op COVID of verkoudheidsklachten, kan de afspraak via beeldbellen gewoon doorgaan.

Welke problemen of stoornissen worden vanuit de basisverzekering vergoed? 

Let op, niet alle problemen of stoornissen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Belangrijk is de hoofdklacht: als de voornaamste klacht werk-, relatie- of aanpassingsproblemen betreft, dan vindt geen vergoeding plaats. Maar als bijvoorbeeld werk- of relatieproblemen onderdeel zijn van een stoornis (bijvoorbeeld een stemmingsstoornis of angststoornis) dan vindt wél vergoeding plaats.

Ook geven enkele aanvullende verzekeringen een vergoeding voor behandeling van werkgerelateerde klachten. U kunt bij uw psycholoog en/of uw zorgverzekeraar altijd informeren of uw behandeling vergoed wordt, voordat u begint aan het traject.

Uiteraard is het ook mogelijk om de behandeling zelf te betalen, zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar.
Bekijk hier welke problemen wel van de basisverzekering worden vergoed. Zie onder kopje verzekerde en onverzekerde zorg.