Psychologiepraktijk Vathorst

Tarieven

De praktijk heeft in 2022 contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Dit betekent dat de zorg vergoed kan worden vanuit uw basisverzekering (Basis GGZ). Voor declaratie bij de verzekeraar is een verwijsbriefje nodig van uw huisarts of medisch specialist. Geestelijke gezondheidszorg valt onder het verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar (in 2020).

Voor het  jaar 2022 hebben wij met de meeste verzekeraars een contract. We hebben echter geen contract met Zorg en Zekerheid, Eno en Caresq Aevitae.

Het eigen risico geldt in principe voor alle vormen van zorg uit de basisverzekering, met uitzondering van zorg van de huisarts, verloskundige en kraamzorg. Het eigen risico geldt per persoon. Kosten die vallen onder uw aanvullende verzekering (zoals tandartskosten) worden niet meegerekend in het eigen risico.

Bij het afzeggen van de afspraak binnen 24 uur wordt het consult met het particuliere tarief in rekening gebracht.
Indien positief getest op COVID, in quarantaine zit, of u verkoudheidsklachten heeft, kan de afspraak via beeldbellen gewoon doorgaan.

Welke problemen of stoornissen worden vanuit de basisverzekering vergoed? 

Let op, niet alle problemen of stoornissen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Belangrijk is de hoofdklacht: als de voornaamste klacht werk-, relatie- of aanpassingsproblemen betreft, dan vindt geen vergoeding plaats. Maar als bijvoorbeeld werk- of relatieproblemen onderdeel zijn van een stoornis (bijvoorbeeld een stemmingsstoornis of angststoornis) dan vindt wél vergoeding plaats.

Ook geven enkele aanvullende verzekeringen een vergoeding voor behandeling van werkgerelateerde klachten. U kunt bij uw psycholoog en/of uw zorgverzekeraar altijd informeren of uw behandeling vergoed wordt, voordat u begint aan het traject.

Uiteraard is het ook mogelijk om de behandeling zelf te betalen, zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar.
Bekijk hier welke problemen wel van de basisverzekering worden vergoed. Zie onder kopje verzekerde en onverzekerde zorg.

LET OP: In 2022 wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd, het is het nieuwe zorg bekostigingsmodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De zorg die cliënten krijgen verandert niet. Ze kunnen wel de rekening makkelijker controleren. Daarbij kan de cliënt precies zien wie hij/zij tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand. In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt de zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over de zorgvraag van de cliënt. De zorgverlener kan dit bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt de zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype staat op de rekening.