Psychologiepraktijk Vathorst

Eerste gesprek

Voordat u op intakegesprek komt, zal u in een telefonisch gesprek een aantal vragen gesteld worden over uw klacht om te beoordelen of u bij Psychologiepraktijk Vathorst aan het juiste adres bent. Bij psychotische klachten, ernstige verslavingen, ernstig suïcidaliteit of autistiforme stoornissen kunnen wij u helaas niet helpen.

Eerste gesprek, wat neemt u mee?

Als u bij ons in behandeling komt, neemt u bij het eerste gesprek de volgende documenten mee:

  • een verwijsbriefje van uw huisarts (indien u de zorg vergoed wilt krijgen door de verzekering)
  • uw verzekeringspas/ polisnummer zorgverzekering
  • een geldig legitimatiebewijs met daarop uw Burger Service Nummer (BSN)

Vanaf 1 juni 2009 zijn behandelaars wettelijk verplicht uw identiteit te controleren om fraude in de zorg tegen te gaan. Ook is uw behandelaar verplicht om te controleren of en waar u verzekerd bent.

Het eerste gesprek is bedoeld om uw problemen en klachten goed in kaart te krijgen. Wij stellen u vragen over uw huidige situatie, uw achtergrond en natuurlijk over de problemen die op dat moment spelen en waar u last van hebt.

Zodra duidelijk is wat er speelt, bepalen we op grond hiervan een plan van aanpak (het zogenaamde behandelplan). Hierin komen we overeen wat het doel is van de therapie en wat we doen om dit doel te bereiken. Hierna start de therapie.