Psychologiepraktijk Vathorst

Meer informatie

Cliëntenfolder

In onderstaande folder vindt u onder meer informatie over de werkwijze van psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen, hun opleidingseisen, waar u als cliënt mee te maken krijgt als u een behandelingstraject ingaat, hoe de generalistische basis-ggz werkt en hoe u kunt handelen als u een klacht heeft over uw behandelaar.

Wij raden u aan deze folder door te nemen als u besluit zich voor behandeling bij onze praktijk aan te melden.

LVVP clientenfolder