Psychologiepraktijk Vathorst

Kwalificaties

Psychologiepraktijk Vathorst  en/ of haar behandelaren hebben de volgende kwalificaties en registraties:

  • Lid van samenwerkingsverband van eerstelijnspsychologen en GZ-psychologen, Psyzorg Eemland
  • Lid van LVVP Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
  • Lid van NIP (nederlands instituut voor psychologen) en VGCT (vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie)
  • Eind 2020 heeft psychologiepraktijk Vathorst de kwaliteitsvisitatie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten met een positief resultaat doorlopen. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor LVVP  leden is 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure ‘kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. Dit keurmerk is geldig tot en met 31 december 2025 en geeft recht op het gebruik van het kwaliteitslogo LVVP Gevisiteerd.
  • Het keurmerk Basis GGZ. Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Hier vindt u het Goedgekeurd kwaliteitsstatuut van Psychologiepraktijk Vathorst.