Psychologiepraktijk Vathorst

Kwaliteitsstandaarden

Als ondersteuning bij het leveren van kwalitatief goede zorg maken we gebruik van standaarden. www.ggzstandaarden.nl.
Daarnaast is er specifiek voor angst en depressie de site: www.nedkad.nl

Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces; de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen.

Een generieke module beschrijft zorgcomponenten of zorgonderwerpen die relevant zijn voor meerdere psychische aandoeningen. De zorg die wordt beschreven in een generieke module kan, afhankelijk van de aandoening, in één of meerdere fases van het zorgproces van toepassing zijn.

Onderstaande documenten gebruiken wij hiervan het meeste qua generieke modules.

-Landelijke samenwerkingsafspraken  tussen huisarts, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ.
-Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek
-Zelfmanagement
-Arbeid als medicijn