Psychologiepraktijk Vathorst

Kosten

Voor vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Hierop moet vermeld staan dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft. Vanuit uw basisverzekering heeft u dan recht op vergoeding van de psychologische hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de kosten vallen wel onder het eigen risico in de zorg (€ 385 euro in 2023). Indien u een budgetpolis heeft, dan kan het eigen risico hoger zijn, kijk dat zelf even na. En zie ook bij verzekeraars welke contracten we hebben. Als uw verzekeraar niet gecontracteerd is met ons, krijgt u de behandeling maar voor een deel vergoed!

Bij zowel de zorgproducten Kort, Middel, Intensief als Chronisch wordt het gehele eigen risico aangesproken. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico in de zorg. Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks tussen zorgverlener en verzekeraar geregeld.

NB: houdt er rekening mee dat ook de diagnostiekfase verrekend wordt met uw eigen risico, als in de eerste twee consulten mocht blijken dat andere zorg geïndiceerd is.

Valt uw klacht of probleem niet in de categorie van problemen die binnen de Basis GGZ vallen, dan kunt u er ook voor kiezen om de kosten particulier te betalen.

Let op, niet alle problemen of stoornissen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Belangrijk is de hoofdklacht: als de voornaamste klacht werk-, relatie- of aanpassingsproblemen betreft, dan vindt geen vergoeding plaats. Echter als bijvoorbeeld werk- of relatieproblemen onderdeel zijn van een stoornis (bijvoorbeeld een stemmingsstoornis of angststoornis) dan vindt wél vergoeding plaats.

Enkele zorgverzekeraars geven via aanvullende verzekeringen een vergoeding voor behandeling van werkgerelateerde klachten. U kunt bij uw psycholoog en/of uw zorgverzekeraar altijd informeren of uw behandeling vergoed wordt, voordat u begint aan het traject.

Bekijk hier welke problemen wel van de basisverzekering worden vergoed.